เอกสาร คู่มือ

ลิงค์เชื่อมโยงดีๆ

ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน

ระบุเลขที่บัตร 13หลักพร้อมรหัสผ่าน ที่ช่องรับข้อมูล

เลขที่บัตรประชาชน
รหัสผ่าน
เดือน
ปี
ตกลง ยกเลิก

ข้อมูลเงินเดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปดูได้จากที่ที่นี่


คำเตือน ถ้าหากท่านยังไม่มีการกำหนดรหัสผ่านให้ กรอกเลขที่บัตรประชาชนในช่องของรหัสผ่านแทน?

ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ หากท่านเข้ามาในระบบนี้เป็นครั้งแรก กรุณาไปเปลี่ยนรหัสผ่านและ จดบันทึกรหัสผ่านลับนั้นไว้ โดยหากท่านลืมรหัสผ่านต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวบุคคล ซึ่งท่านต้องโทรมาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นั้นด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์โดยมิชอบ

ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ

ระบุเลขที่บัตร 13หลักพร้อมรหัสผ่าน ที่ช่องรับข้อมูล

เลขที่บัตรประชาชน
เดือน
ปี
ตกลง ยกเลิก

คำเตือน ถ้าหากท่านยังไม่มีการกำหนดรหัสผ่านให้ กรอกเลขที่บัตรประชาชนในช่องของรหัสผ่านแทน?

ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ หากท่านเข้ามาในระบบนี้เป็นครั้งแรก กรุณาไปเปลี่ยนรหัสผ่านและ จดบันทึกรหัสผ่านลับนั้นไว้ โดยหากท่านลืมรหัสผ่านต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวบุคคล ซึ่งท่านต้องโทรมาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นั้นด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์โดยมิชอบ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ที่ เรื่อง หมวดหมู่

หมายเหตุ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ( มาตรา ๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐) กรณีไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนได้ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า-หลัง และสำเนาแสดงเลขบัญชีธนาคาร ติดต่อ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 หรือสอบถามทาง webmaster@kkzone1.go.th นะครับ